Efektivitāte un siltuma produkcija

Efektivitāte un siltuma produkcija

Kas ir laba apkures krāsns?

• Tā ir lēnas sadegšanas sildītājs, kurā izveidot kontrolētu uguni.
• Labs kamīns vai krāsns uztur siltumu, ļaujot tam noplūst, tā vietā, lai ļautu tam izlidot pa skursteni.
• Tehniski lēns sadegšanas sildītājs ir gan sadegšanas mainītājs, gan siltuma apmainītājs.
• Tas efektīvi sadedzina malku un nogādā siltumu mājā.

Cik liela krāsns vai kamīns man ir nepieciešams?
Tas ir atkarīgs no:
• Jūsu mājas/istabas lieluma
• Jūsu mājas izolācijas
• Jūsu mājas projekta
• Jūsu vēlēšanās izbaudīt prieku par liesmām vai apkuri

Eiropā aptuvenais aprēķins ir 60-70 vati uz kvadrātmetru pie augstuma 2,4m no grīdas līdz griestiem.


Efektivitāte

Visnozīmīgākie faktori attiecībā uz efektivitāti ir:
• Krāsns hermētiskums
• Siltumu izstarojošās virsmas apjoms
• Malkas veids un sausums
• Mājas izolācija
• Veids, kādā krāsns tiek kontrolēta
Efektīvā krāsnī malka sadegs lēni, nevis uzliesmojot. Sadegšanu kontrolē gaisa plūsmas regulēšana kurtuvē.

Malkas sadegšanai ir trīs fāzes:
• Ūdens iztvaiko
• Koksne pārvēršas kokoglēs un gāzēs
• Kokogles sadeg

Daudzās krāsnīs gāzes tiek izlaistas skurstenī nesadedzinātas. Šīs gāzes var veidot 60% no potenciālā malkas siltuma. Lai no tā izvairītos, krāsnīm nepieciešams skābekļa maisījums ar gāzēm temperatūrā, kas ir vismaz no 350 līdz 600oC. Dažām krāsnīm ir konstrukcijas, kas novada sekundāro gaisu sadegšanas kamerā, lai sadedzinātu gāzes un daļiņas, kas parasti nonāktu skurstenī nesadegušas un ar to tās iegūst lielāku efektivitāti. Lēnas sadegšanas sildītāju parasti darbina primārais gaiss. Ieviešot sekundāro gaisu, jūs sadedzināsiet gāzes un daļiņas efektīvāk pie zemākas temperatūras kurtuvē. To parasti sauc par Tīrās sadegšanas tehnoloģiju un tā palielinās efektivitāti gandrīz par 40%.

Lai panāktu lielāku efektivitāti, malkai jābūt sausai. Slapja malka papildus tam, ka tā ģenerēs mazāk enerģijas, radīs kreozotu skurstenī, kad sadegšana nav pilnīga.
• 1 Kg malkas ir apmēram 3800 W enerģētiskā satura (100 % efektivitāte)
• 1 Kg malkas dod jums apmēram 420 W (12 % efektivitāte), sadedzinot atklātā kamīnā
• 1 Kg malkas dod jums apmēram 1900 W (50 % efektivitāte), sadedzinot tradicionālā pavardā
• 1 Kg malkas dod jums apmēram 2800 W (75 % efektivitāte), sadedzinot tīrās sadegšanas pavardā

Tas, cik daudz enerģijas jūs iegūstiet no kurināmā, ir atkarīgs no mitruma satura. Ideāls kurināmā mitrums ir 20 %, kas dod jums apmēram 2800 W uz kg ar 75 % efektivitāti.

Sausa malka dod jums vairāk siltuma uz kg, tomēr tās sadegšanas laiks ir īsāks.